بایگانی‌ها میزبانان · پایگاه خبری ورزش19
میزبانان رقابت‌های کشتی قهرمانی کشور مشخص شدند ۲۰ شهریور ۱۳۹۸

میزبانان رقابت‌های کشتی قهرمانی کشور مشخص شدند

میزبانی پیکارهای کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی کشور به استانهای خوزستان و خراسان جنوبی سپرده شد.