بایگانی‌ها مربیگری · پایگاه خبری ورزش19
فدراسیون ورزش های رزمی میزبان دوره مربیگری درجه ۳ ۲۰ تیر ۱۳۹۸

فدراسیون ورزش های رزمی میزبان دوره مربیگری درجه ۳

دوره تئوری مربیگری درجه 3 ورزش به میزبانی فدراسیون ورزش های رزمی برگزار شد.