بایگانی‌ها قوه قضاییه · پایگاه خبری ورزش19
سازمان بازرسی علیه مدیران پیشین فدراسیون فوتبال اعلام جرم کرد ۲۱ دی ۱۳۹۸

سازمان بازرسی علیه مدیران پیشین فدراسیون فوتبال اعلام جرم کرد

سازمان بازرسی کل کشور علیه تعدادی از مدیران پیشین فدراسیون فوتبال اعلام جرم کرد. پرونده این افراد در دست رسیدگی دادسراست.

هزاردستان ورزش احضار شد ۲۴ تیر ۱۳۹۸

هزاردستان ورزش احضار شد

احضار ناگهانی یک مقام بلندپایه ورزشی به قوه قضاییه می‌تواند تمامی مناسبات و معادلات وزارت ورزش و به تبع آن ورزش ایران را تغییر بدهد.