بایگانی‌ها قوه قضاییه · پایگاه خبری ورزش19
هزاردستان ورزش احضار شد ۲۴ تیر ۱۳۹۸

هزاردستان ورزش احضار شد

احضار ناگهانی یک مقام بلندپایه ورزشی به قوه قضاییه می‌تواند تمامی مناسبات و معادلات وزارت ورزش و به تبع آن ورزش ایران را تغییر بدهد.