اعتراض دختران فوتبالیست بوشهر جواب داد/تیم به کنگان واگذار نشد ۱۶ آبان ۱۳۹۹

اعتراض دختران فوتبالیست بوشهر جواب داد/تیم به کنگان واگذار نشد

امتیاز تیم فوتبال دختران بوشهر به کنگان واگذار نشد و این تیم در بوشهر خواهد ماند.

بایگانی‌ها بوشهر · پایگاه خبری ورزش19
چیزی یافت نشد !