کمیته ملی المپیک شنبه هفته آینده بخشی از بودجه خود را دریافت می‌کند.

به گزارش ورزش19، کمیته ملی المپیک قرار است ۵ میلیارد بودجه خود را روز شنبه هفته آینده دریافت کند و پس از آن با دستور صالحی امیری رییس کمیته ملی المپیک واریزی فدراسیون‌ها انجام می‌شود.
البته این واریزی شامل فدراسیون‌هایی که ۱۰۰ درصد بودجه خود را گرفته‌اند نمی‌شود.
۱۵ درصد از بودجه فدراسیون‌ها باقی مانده که هفته آینده واریز می‌شود.

  • منبع خبر : ایسنا