سهراب مرادی در تمرین تیم ملی وزنه‌برداری دوباره از ناحیه کتف با مصدومیت مواجه شد.

سهراب مرادی عضو تیم ملی وزنه‌برداری، برای دومین بار در ماه گذشته با آسیب دیدگی از ناحیه کتف روبرو شد.
کتف مرادی پس از آن که او در مهار وزنه ۲۰۰ کیلویی دچار آسیب دیدگی شده بود، این بار پس از بازگشت دوباره به تمرینات در مهار وزنه ۹۰ کیلویی دچار مصدومیت شد.
گفتنی است هنوز مشخص نیست مرادی به مسابقات جهانی تایلند می‌رسد یا خیر.

  • منبع خبر : میزان