با وجود اینکه اداره ورزش و جوانان، تصمیم فدراسیون را دلیل تعویق انتخابات هیات جودو اعلام کرده بود، اما شائبه های زیادی در این خصوص مطرح شده است. تعویق این انتخابات و موکول کردن آن به زمانی دگیر، اتفاق عجیبی بود که کسی انتظارش را نداشت.

 

به گزارش ورزش ۱۹، بر همین اساس، پس از فراخوان اداره ورزش و جوانان برای ثبت نام نامزدهای انتخابات هیات جودو، ۶ نفر برای این پست اسم نویسی کردند و لیست آن ها برای فدراسیون ارسال شد تا مقدمات برگزاری مجمع فراهم شود اما پس از چند روز از این موضوع، اداره مجدد فراخوان ثبت نام را منتشر کرد تا شایعات بیش از پیش حول محور این تصمیم بچرخد.

اما پس اعلام فراخوان مجدد برای ثبت نام از نامزدهای هیات جودو، شهریار عباس آبادی ریاست سابق هیات که در دور نخست ثبت نام، غیبت کرده بود در این مرحله اسم نویسی کند تا شائبه حمایت اداره ورزش و جوانان از او به وجود بیاید. بر همین اساس، برخی از افرادی که قبلا ثبت نام کرده بودند به خاطر این موضوع، از حضور در مجمع خوداری کردند.

چندی پیش صابر رحیمی مدیر کل اداره ورزش و جوانان، مدعی شد که فدراسیون به این اداره دستور داده تا دوباره از نامزدهای ریاست هیات جودو ثبت نام کنند، اما دلیل لغو انتخابات به خاطر سفارش فدرسیون منطقی به نظر نمی رسد، چرا که پس از ثبت نام عباس آبادی در دور جدید، پرونده اسم نویسی از نامزدهای مجمع نیز خاتمه یافت.