مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران گفت: بر اساس بخشنامه و دستورالعمل ستاد ملی مبارزه با کرونا وزارت ورزش مشکلی برای بازگشایی استخرهای سرپوشیده مجموعه های ورزشی تحت مدیریت شهرداری تهران وجود ندارد و اگر شفاف تر می خواهند عمل کنند، ما آماده هر گونه همکاری هستیم.

به گزارش ورزش ۱۹ نصرالله پریچهره  اظهار کرد: بر اساس بخشنامه ای که از ستاد ملی مبارزه با کرونا وزارت ورزش و بهداشت در خصوص بازگشایی استخرهای سرپوشیده دریافت کردیم و هماهنگی های به عمل آمده با فدراسیون پزشکی ورزشی، دستورالعمل فعالیت استخرها و شرح وظایف کاملا مشخص و شفاف است و حتی در انتهای بخشنامه  به اجرای مفاد و دستورالعمل ها برای بازگشایی استخرهای سرپوشیده اشاره و تاکید شده که اقدامات لازم انجام گیرد.

وی گفت: با این بخشنامه و دستورالعمل تصور نمی کنم که نیاز به مجوز دیگری برای بازگشایی استخرهای سرپوشیده وجود داشته باشد.

پربچهره خاطرنشان کرد:  اگر سازمان ورزش شهرداری تهران در این زمینه می خواهد شفاف تر عمل کند و به دنبال مجوز خاص در این زمینه است، این آمادگی را داریم که روز شنبه مکاتبه ای را با فدراسیون پزشکی ورزشی برای دریافت مجوز داشته باشیم.

  • منبع خبر : ایسنا