به گزارش ورزش 19 ، مسابقات جهانى وزنه بردارى ٢٠١٨ از چند روز قبل در شهر عشق آباد ترکمنستان آغاز شده و امروز با حضور اولین وزنه بردار ایرانى همراه بود. در دسته 73 کیلوگرم حسین سلطانی روى تخته رفت. این وزنه بردار که امسال در رقابت هاى جهانى جوانان به عنوان نایب قهرمانى رسیده […]

به گزارش ورزش 19 ، مسابقات جهانى وزنه بردارى ٢٠١٨ از چند روز قبل در شهر عشق آباد ترکمنستان آغاز شده و امروز با حضور اولین وزنه بردار ایرانى همراه بود.

در دسته 73 کیلوگرم حسین سلطانی روى تخته رفت.

این وزنه بردار که امسال در رقابت هاى جهانى جوانان به عنوان نایب قهرمانى رسیده بود، امروز در نخستین حرکت یکضرب وزنه 142 کیلوگرم را به درستی مهار کرد. او سپس در حرکت دوم یکضرب وزنه 146 کیلوگرم را بالای سر برد. سلطانی در حرکت سوم قصد شکستن رکورد جوانان جهان را داشت که موفق به مهار وزنه‌ 150 کیلوگرم نشد.

او که با رتبه پانزدهمى به کارش در یکضرب پایان داده بود، در دوضرب عملکرد ضعیف ترى داشت.

حسین سلطانی در حرکت اول دوضرب دسته 73 کیلوگرم وزنه 174 کیلوگرم را بالای سر برد. او در دومین حرکت دوضرب موفق به مهار وزنه 178 کیلوگرم و در حرکت سوم موفق به مهار وزنه 180 کیلوگرمی نشد تا به کار خود در این مسابقات پایان دهد.

این وزنه بردار جوان در مجموع با 320 کیلوگرم و قرار گرفتن در رتبه نوزدهمى به کارش پایان داد؛ در حالى که در گروه A فقط ١٣ نفر حضور داشتند. در واقع سلطانى از خیلى از وزنه برداران دسته B هم رکورد پایین ترى داشت / ورزش سه