دوره ریاست مجید کیهانی رئیس کرمانشاهی الاصل فدراسیون دوو میدانی، امروز به پایان می رسد.

به گزارش ر، شنیده می‌شود دوره چهار ساله ریاست مجید کیهانی در فدراسیون دوومیدانی امروز (شنبه) به پایان می‌رسد.

این در حالی است که چهار سال قبل در چنین روزی کیهانی در حضور محمود گودرزی وزیر وقت ورزش و جوانان و با کسب بیشترین آرا به عنوان رئیس جدید فدراسیون دوومیدانی انتخاب شد.

از این رو با توجه به پایان دوران ریاست کیهانی در دوومیدانی، مسئولان وزارت ورزش و جوانان تصمیم دارند تا علیرضا خسرویرا که تا چندی پیش به عنوان سرپرست در فدراسیون وزنه‌برداریحضور داشت را تا زمان انتخابات فدراسیون دوومیدانی به عنوان سرپرست این فدراسیون معرفی کنند