قهرمان مسابقات کشتی کرمانشاه، چند روز قبل از دریافت این مدال در مسابقات همدان نیز قهرمان شده است.

به گزارش ورزش ۱۹،محمدجواد پرنوری ۱۳ شهریور در مسابقات قهرمانی استان کرمانشاه به مقام سوم وزن ۹۲ کیلوگرم دست یافت و اتفاقاً کاپ اخلاق را نیز بخاطر حفظ منش های پهلوانی از دست محمدحسین محبی دریافت نمود .

همین کشتی گیر روز ۱۵ شهریور در مسابقات قهرمانی استان همدان شرکت کرده و آنجا به مقام اول دست یافته است .

ظاهراً مسئولین کشتی همدان به این قضیه پی می‌برند و حکم و مدال پرنوری را از اعتبار ساقط میکنند .

پانوشت : عکس بالا حضور پرنوری در مسابقات استان کرمانشاه را نشان میدهد
عکس پایین حضور این کشتی‌گیر را بر سکوی قهرمانی استان همدان نشان میدهد.