معاون اول رئیس جمهور از قول مساعد وزیر ورزش رای پرداخت پاداش مدال آوران سال گذشته خبر داد.

به گزارش ورزش۱۹،  اسحاق جهانگیری که در حاشیه افتتاح موزه ورزش سخن می گفت ضمن بیان این خبر افزود: من از آقای سلطانی فر قول گرفته ام که در همین ماه رمضان در نشستی با حضور رئیس جمهور پاداش ورزشکاران سال ۹۷ که در عرصه های مختلف موفق به کسب مدال شده اند را پرداخت کند.

  • منبع خبر : مهر