افسران کنترل سلامت بر حسن اجرای پروتکل‌های بهداشتی نظارت می‌کنند.

به گزارش خبرنگار ورزش۱۹، افسران کنترل سلامت برای اجرای هرچه بهتر دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های پزشکی و بهداشتی، به باشگاه‌های لیگ برتری سرکشی می‌کنند.

با تلاش فدراسیون پزشکی ـ ورزشی و برای مقابله با کووید۱۹، قرار است در سراسر کشور افسران کنترل سلامت بر حسن اجرای دستورالعمل‌ها و پروتکل‌ها جهت مبارزه با کرونا و پیشگیری از شیوع این بیماری نظارت کنند.

افسران کنترل سلامت به صورت ویدئوکنفرانس توسط فدراسیون پزشکی ـ‌ ورزشی آموز‌ش‌های لازم را دیده‌اند که اکثر آنها پزشک و از هیات‌های پزشکی ورزشی استان‌ها هستند و قرار است در کلیه باشگاه‌های لیگ برتری حضور پیدا کنند و ناظر اجرای دستورات و تمهیدات پزشکی و بهداشتی باشند.