شب گذشته نشست رؤسا، نواب رئیس و دبیران هیات های ورزشی استان کرمانشاه با حضور تعداد زیادی از مسئولان و مدعوین غیر مرتبط در هتل 5 ستاره پارسیان شهر کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش ورزش۱۹، شب گذشته نشست رؤسا، نواب رئیس و دبیران هیات های ورزشی استان کرمانشاه با اعلام قبلی در هتل ۵ ستاره پارسیان کرمانشاه با حضور مسئولین و مدعوین در حالی برگزار شد که نشست فوق یکی از لاکچری ترین نشست های سال های اخیر ورزش کرمانشاه به شمار می رود.

نشست رؤسا، نواب رئیس و دبیران هیات های ورزشی استان کرمانشاه به خودی خود اقدام درست و کارسازی در راستای پیشبرد برنامه های ورزش و توسعه آن به شمار می رود و هر ساله هم در زمان مدیران مختلف برگزار شده اما نشست اخیر با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و از آن مهم تر تنگناهای ورزش کرمانشاه از لحاظ مالی، اقدامی قابل تامل است که باید مسئولان ورزش استان کرمانشاه پاسخگوی آن باشند.

ورزش کرمانشاه علی رغم پتانسیل های بالا در عرصه ورزش همگانی و قهرمانی متاسفانه دچار مشکلاتی است که مهمترین آن نبود منابع مالی و عدم مدیریت صحیح است، اما مدیران به جای اصلاح این نقاط در پی اقداماتی نمایشی و بدون اثر هستند.

یکی دیگر از ابهامات جلسه مذکور حضور مسئولان و مدعوینی است که تعداد زیادی را هم تشکیل داده بودند و عملا مخاطبان هدف این نشست نبوده و صرفا بنا به دلایلی که باید مدیریت ورزش و جوانان استان پاسخگوی آن باشد حضور یافته بودند.

در پایان نشست رؤسا، نواب رئیس و دبیران هیات های ورزشی استان کرمانشاه مانند گذشته از هیات های برتر تجلیل به عمل آمد اما با این تفاوت نسبت به سنوات قبل که ابتدا گزارشی از معیارهای سنجش و ارزیابی انتخاب هیات های برتر ارائه می شد و سپس هیات های برتر معرفی می شدند اما در نشست اخیر بدون ارائه معیارهای سنجش و ارزیابی، تعدادی از هیات های ورزشی به عنوان برتر معرفی شدند. البته قطعا تعدادی از این هیات ها محق و شایسته تجلیل بوده اند اما باید برای پرهیز از شائبه ها تمامی مسائل شفاف ارائه شوند.

رسانه ها به عنوان نمایندگان افکار عمومی منتظر شنیدن دلایل مدیران ورزش استان در خصوص برگزاری چنین نشست های لاکچری با هزینه بالا و دستاوردهای آن هستند.