تیر نحس وزنه برداری، هر سال سنگین تر و غم بار تر از سال های قبل می شود؛ هواداران بابک سلیمی رئیس پیشین هیات این رشته، در روزهای اخیر به اندازه چند سال خبر یاس آور شنیده اند. اخباری که از ظرفیت و تحمل آن ها خارج است و هیچ تکذیبیه و یا توضیحی نیز […]

تیر نحس وزنه برداری، هر سال سنگین تر و غم بار تر از سال های قبل می شود؛ هواداران بابک سلیمی رئیس پیشین هیات این رشته، در روزهای اخیر به اندازه چند سال خبر یاس آور شنیده اند. اخباری که از ظرفیت و تحمل آن ها خارج است و هیچ تکذیبیه و یا توضیحی نیز در رابطه با آن ها ارائه نمی شود.

به گزارش ورزش۱۹، علی اکبر شیرزادی را خیلی ها می شناسند و حتی به وی لقب پدر وزنه برداری کرمانشاه را اعطا کرده اند؛ این مربی قدیمی و کهنه کار، چند وقتی است که به خاطر دلائل نامعلوم به شهر اهواز نقل و مکان کرده، موضوعی عجیب که به شائبه اختلاف در جامعه وزنه برداری افزوده است.

شیرزادی که یکی از مربیان سازنده وزنه برداری کرمانشاه محسوب می شود چهره های مطرحی زیادی مثل کیانوش رستمی و کیا قدمی را به ورزش کشور معرفی کرده است اما پس از برکناری بابک سلیمی رئیس وقت هیات وزنه برداری استان، ترجیح داد خانه نشین شود تا تکلیف ریاست این هیات مشخص شود که پس از عدم پیروزی سلیمی در انتخابات، کلا قید کار کردن در کرمانشاه را زد و به اهواز مهاجرت کرد.