به  گزارش ورزش19، رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی ترکیه روزهای 15 تا 17 دی ماه برگزار شد که اسامی نفرات برتر این مسابقات به شرح زیر است: 55 کیلوگرم: 1- شریف کیلیچ 2- دوگاس آیازچی 3- مسلم آلینلی و جیات لیمان 60 کیلوگرم: 1- کرم کامل 2- مصطفی ساگلام 3- آیهان کاراکوش و احمت اویار 63 […]

به  گزارش ورزش19، رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی ترکیه روزهای 15 تا 17 دی ماه برگزار شد که اسامی نفرات برتر این مسابقات به شرح زیر است:

55 کیلوگرم: 1- شریف کیلیچ 2- دوگاس آیازچی 3- مسلم آلینلی و جیات لیمان
60 کیلوگرم: 1- کرم کامل 2- مصطفی ساگلام 3- آیهان کاراکوش و احمت اویار
63 کیلوگرم: 1- عبداله توپراک 2- ارهان کاراکوش 3- مهمت جکر و عبدالرحمان آلتان
67 کیلوگرم: 1- حاجی کاراکوش 2- عبدالصامد باشار 3- مصطفی شاهین و ابراهیم جلیکر
72 کیلوگرم: سلجوک جان 2- فیضی توپجو 3- حسن ساریتاش
77 کیلوگرم: 1- سرکان آکویون 2- اصلان آتم 3- یونس امره باشار و علی عثمان اربای
82 کیلوگرم: 1- برهان آکبوداک 2- حسن برک کلیج 3- حسن باسری ایلدریم و علی کوجوکوسمان
87 کیلوگرم: 1- وقان گوکتاش 2- امین جان انیز 3- علی چنگیز و صالح آیدین
97 کیلوگرم: 1- فاتح باشکوی 2- عبدالقدیر جبی 3- ابراهیم تیجسی و سلیمان دمیرجی
130 کیلوگرم: 1- عثمان ایلدیریم 2- علی نالی ارسلان 3- یاکوب یرلیکایا و بوراک جاکایراجا