به گزارش ورزش۱۹، “اکرم عفیف” ستاره السد قطر توانست عنوان “مرد سال” فوتبال قطر را در سال ۲۰۱۸ به دست آورد. نکته جالب این که مرد سال فوتبال آسیا سومین بازیکن برتر قطر شد.

به گزارش ورزش۱۹، “اکرم عفیف” ستاره السد قطر توانست عنوان “مرد سال” فوتبال قطر را در سال ۲۰۱۸ به دست آورد.

نکته جالب این که مرد سال فوتبال آسیا سومین بازیکن برتر قطر شد.