طی حکمی از سوی مالک باشگاه فرهنگی، ورزشی عقاب زاگرس، مدیرعامل جدید این باشگاه منصوب شد.

به گزارش ورزش۱۹، رسول یوسفوند مالک باشگاه فرهنگی، ورزشی عقاب زاگرس کرمانشاه طی حکمی سیّد رامین مؤذنی را به عنوان مدیرعامل جدید این باشگاه منصوب کرد.

مؤذنی از مدیران با سابقه ورزش استان کرمانشاه به شمار می رود که در کارنامه مدیریتی وی ریاست امور ورزش شرکت گاز استان کرمانشاه، ریاست هیات ووشو استان در بیش از یک دهه و سرپرستی تیم فوتبال بعثت کرمانشاه به چشم می خورد.

در متن حکم مدیرعامل جدید باشگاه فرهنگی، ورزشی عقاب زاگرس آمده است:

 

جناب آقای سیّد رامین مؤذنی

نظر به تعهد و تجارب ارزنده حضرتعالی، بدینوسیله به عنوان مدیرعامل باشگاه فرهنگی، ورزشی عقاب زاگرس منصوب می شوید. . امید است با اتکال به ایزد متعال و با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیت های موجود در انجام وظائف محوله موفق و مؤید باشید.

رسول یوسفوند

مالک باشگاه فرهنگی، ورزشی عقاب زاگرس


همچنین همزمان با معارفه سیّد رامین مؤذنی به عنوان مدیرعامل جدید باشگاه فرهنگی، ورزشی عقاب زاگرس، وی در اولین اقدام خود، شعیب نظری از چهره های سیاسی و رسانه ای استان را به عنوان قائم مقام این باشگاه منصوب کرد.

باشگاه فرهنگی، ورزشی عقاب زاگرس یکی از باشگاه های موفق فوتبال کشور در رده های پایه است.

  • منبع خبر : اختصاصی