به گزارش ورزش19، پورموسوی سرمربی پیشین تیم استقلال خوزستان مطالباتی از این باشگاه از زمان حضورش روی نیمکت آبی ها داشت و امروز کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال رأی خود را درباره این پرونده اعلام کرد. به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، در پی شکایت اکبر پورموسوی از باشگاه استقلال خوزستان، کمیته وضعیت فدراسیون باشگاه […]

به گزارش ورزش19، پورموسوی سرمربی پیشین تیم استقلال خوزستان مطالباتی از این باشگاه از زمان حضورش روی نیمکت آبی ها داشت و امروز کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال رأی خود را درباره این پرونده اعلام کرد.

به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، در پی شکایت اکبر پورموسوی از باشگاه استقلال خوزستان، کمیته وضعیت فدراسیون باشگاه مربوطه را به پرداخت مبلغ 6/853/696/000 ریال بابت قرارداد و 137/073/920 ریال بابت هزینه رسیدگی در حق اکبر پورموسوی اعلام کرد. این رای غیرقطعی  است.