به گزارش ورزش19، تعیین زمان برگزاری مجمع عمومی و سالیانه کمیته ملی المپیک یکی از محورهای مورد بحث در نشست امروز شنبه اعضای هیات اجرایی بود. . در این نشست که با حضور رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک و در محل این کمیته برگزار شد، اعضا برای برگزاری مجمع در ۲۵ دی ماه به […]

به گزارش ورزش19، تعیین زمان برگزاری مجمع عمومی و سالیانه کمیته ملی المپیک یکی از محورهای مورد بحث در نشست امروز شنبه اعضای هیات اجرایی بود. .

در این نشست که با حضور رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک و در محل این کمیته برگزار شد، اعضا برای برگزاری مجمع در ۲۵ دی ماه به توافق رسیدند.