پس از استعفای محمدرضا ساکت از ریاست سازمان تیم‌های ملی فوتبال، برخی امضاهای بدون نام در نامه‌های اداری این سازمان شائبه‌هایی ایجاد کرده است.

به گزارش ورزش۱۹، محمدرضا ساکت روز ۱۵ آذر ۹۷ در راستای اجرای قانون بازنشستگان در فدراسیون فوتبال، از سمت خود به عنوان دبیرکل استعفاء داد تا مهدی تاج با حکمی ابراهیم شکوری ۳۵ ساله را که پیش از این به عنوان معاون اجرایی ساکت در حوزه دبیرکلی فدراسیون فوتبال فعالیت می‌کرد، به عنوان سرپرست دبیرکلی این فدراسیون منصوب کند.

البته پس از این امر ساکت از ریاست سازمان تیم‌های ملی فوتبال ایران هم استعفاء داد تا تنها در سمت مشاور رئیس فدراسیون در این سمت فعالیت کند. ساکت که در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه و جام ملت‌های ۲۰۱۹ امارات مدیر تیم ملی بود ۲۳ خرداد ۹۸ حکم سرپرستی تیم ملی بزرگسالان را از رئیس فدراسیون دریافت کرد.

با این وجود پس از استعفاء ساکت از سمت ریاست سازمان تیم‌های ملی اسنادی در این سازمان به امضاء رسیده است که در بخش رئیس سازمان تیم‌های ملی این اسناد، امضاء بدون نام درج شده است.

با توجه به اینکه مهدی تاج تاکنون جانشینی برای ساکت در سمت ریاست سازمان تیم‌های ملی انتخاب نکرده این امضا‌های بدون نام شائباتی را ایجاد کرده است.

برای پیگیری این موضوع با علی میرغفاری، مسئول امور اداری سازمان تیم‌های ملی فوتبال ایران گفتگو کردیم که او اظهار داشت: با توجه به اینکه تاکنون رئیس سازمان تیم‌های ملی از سوی رئیس فدراسیون انتخاب نشده من به عنوان مسئول امور اداری این سازمان به صورت موقت نامه‌ها را امضاء می‌کنم و برای این کار هم از سوی مهدی تاج و ابراهیم شکوری حق امضاء گرفته ام. رئیس فدراسیون مشغله‌های زیادی دارد و تاکنون نتوانسته رئیس سازمان تیم‌های ملی را انتخاب کند.

او درباره اینکه چرا این نامه‌ها بدون نام به امضاء او می‌رسد، گفت: تا زمانی که رئیس سازمان تیم‌های ملی انتخاب نشود نمی‌توانیم کار‌ها را روی زمین بگذاریم، ضمن اینکه نامه‌ها اداری است و من به عنوان مسئول اداری سازمان تیم‌های ملی می‌توانم آن‌ها را امضاء کنم. برای این کار هم با رئیس فدراسیون هماهنگ هستم. در واقع من از سوی خود مهدی تاج امضاء می‌کنم چراکه رئیس سازمان تیم‌های ملی مشخص نیست. ما کار‌های اداری مانند تائید کارکرد افرادی که با سازمان تیم‌های ملی در ارتباط هستند انجام می‌دهیم. دبیرکل فدراسیون مسئول کل امور اجرایی فدراسیون است و در سازمان‌ها و کمیته‌های فدراسیون هم چرخش کاری وجود دارد و افرادی که مسئول هستند باید نامه‌های مرتبط را امضاء کنند. اکنون هم با توجه به اینکه فردی به عنوان رئیس سازمان تیم‌های ملی اننخاب نشده من به عنوان مسئول امور اداری این سازمان از سوی رئیس و دبیرکل فدراسیون نامه‌های اداری را امضاء می‌کنم و حق امضاء دارم. برخی نامه‌ها را هم مسئولان تیم‌ها امضاء کرده و من تائید می‌کنم. این تائید کارکرد‌ها هم مانند اسناد مالی یا قراردادی فدراسیون نیست که بحث خاصی داشته باشد و نتوانم نامه هایشان را امضاء کنم.

او افزود: در چارت سازمان تیم‌های ملی من به عنوان مسئول اداری وظایفی مانند کارکرد‌ها و چیدمان اردو‌ها تیم‌های ملی را انجام می‌دهم. این مسائل باید تائید شود، اما وقتی رئیس سازمان تیم‌های ملی مشخص نیست من این اجازه را از سوی رئیس و دبیرکل فدراسیون دارم که نامه‌ها را امضاء کنم.

میرغفاری درباره اینکه با توجه به فعالیت او به عنوان یک داور لیگ برتری، آیا از لحاظ قانونی این امر با مسئولیت‌هایی که در سازمان تیم‌های ملی دارد منافاتی ندارد، توضیح داد: کار اصلی من همین است، اما از ۲۰ سال پیش داوری هم می‌کنم. ضمن اینکه منافاتی هم بین این ۲ موضوع وجود ندارد چراکه فعالیت در سازمان تیم‌های ملی ارتباطی به قضاوت بازی‌های لیگ ندارد. اگر من عضو کمیته داوران بودم دیگر نمی‌توانستم قضاوت کنم. افراد زیادی عضو فدراسیون فوتبال بودند که داوری هم می‌کردند. من هم برای قضاوت یک بازی از محل کارم در سازمان تیم‌های ملی مرخصی می‌گیرم.

  • منبع خبر : باشگاه خبرنگاران