رییس فدراسیون ورزش روستایی از راه اندازی رقابت های لیگ بازیهای بومی و محلی در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش ورزش ۱۹ محمدتقی امیری خراسانی اظهار کرد: برای مطرح کردن ورزش های سنتی و بازیهای بومی و محلی در بعد قهرمانی به دنبال راه اندازی لیگ بازیهای بومی و محلی با همکاری فدراسیونهای ورزش دانشگاهی، دانش آموزی، کارگری، نیروهای مسلح و… هستیم تا با گنجاندن رشته های خود در دل مسابقات این فدراسیونها در جهت توسعه بازیهای بومی و محلی در سطح کشور گام موثری برداریم.

وی  یکی از مهم ترین اهداف خود را مطرح کردن این رشته در سطح بین الملل عنوان کرد و گفت: به دنبال آماده کردن زیرساخت ها و ثبت بین المللی ورزش های سنتی و بازیهای بومی و محلی هستیم تا علاوه بر بعد همگانی در بخش قهرمانی نیز آن را مطرح و در مسابقات بین المللی حضور پیدا کنیم‌.

امیری خراسانی اضافه کرد:  از ۱۴ دی که کارم را در فدراسیون شروع کردم با شناسایی موقعیت های بهتر و ارائه برنامه های جدید در جهت توسعه و ترویج ورزش های سنتی و بازیهای بومی و محلی تلاش کردم.

وی در پایان با اشاره به درآمدزا نبودن ورزش روستایی گفت: در بحث اعتبارات چند سالی است که فدراسیون نادیده گرفته شده و بودجه چشم گیری به آن اختصاص نیافته است، بنابراین برای توسعه این رشته بویژه در بعد قهرمانی در حال رایزنی جهت جذب بودجه از طریق حامیان مالی هستیم.

  • منبع خبر : ایسنا