به گزارش ورزش۱۹، رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا روزهای اول و دوم فرودین سال ۹۸ و مسابقات کشتی آزاد نیز روزهای ۳ و ۴ فروردین در شهر اولان باتور پایتخت مغولستان برگزار می شود. ترکیب تیم کشتی فرنگی زیر ۲۳: ۵۵ کیلوگرم: پویا دادمرز ۶۰ کیلوگرم: مهدی محسن نژاد ۶۳ کیلوگرم: میثم دلخانی ۶۷ […]

به گزارش ورزش۱۹، رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا روزهای اول و دوم فرودین سال ۹۸ و مسابقات کشتی آزاد نیز روزهای ۳ و ۴ فروردین در شهر اولان باتور پایتخت مغولستان برگزار می شود.
ترکیب تیم کشتی فرنگی زیر ۲۳:
۵۵ کیلوگرم: پویا دادمرز
۶۰ کیلوگرم: مهدی محسن نژاد
۶۳ کیلوگرم: میثم دلخانی
۶۷ کیلوگرم: محمد الیاسی
۷۲ کیلوگرم: امین کاویانی نژاد
۷۷ کیلوگرم: محمدرضا گرایی
۸۲ کیلوگرم: مهدی ابراهیمی
۸۷ کیلوگرم: محمد هادی ساروی
۹۷ کیلوگرم: حسن آریایی نژاد
۱۳۰ کیلوگرم: علی اکبر یوسفی
همراهان: جمشید خیرآبادی (سرمربی)، ناصر نوربخش، رسول جزینی، فرید عدنانی، صابر میرزاده (مربیان) و بهروز حضرتی پور (سرپرست).

ترکیب تیم کشتی آزاد زیر ۲۳ سال:
۵۷ کیلوگرم: افشین رحمانی
۶۱ کیلوگرم: محمد نامجو مطلق
۶۵ کیلوگرم: امیر محمد یزدانی
۷۰ کیلوگرم: فرهاد نوری
۷۴ کیلوگرم: نوید زنگنه
۷۹ کیلوگرم: علی سوادکوهی
۸۶ کیلوگرم: احمد بذری
۹۲ کیلوگرم: ارشک محبی
۹۷ کیلوگرم: عباس فروتن
۱۲۵ کیلوگرم: محمد مرادی
همراهان: علیرضا رضایی (سرمربی)، علیرضا رضایی منش، مسعود مصطفی جوکار، مصطفی قاسم پور (مربیان) و هادی حبیبی (سرپرست)./ایرنا