در روزهای گذشته مطلبی با عنوان ساحلی بازان بی ساحل در ورزش 19 منتشر شد که تعدادی از دوستان حاشیه هایی را به آن وارد کردند.

به گزارش ورزش ۱۹ ، در روزهای گذشته مطلبی با عنوان ساحلی بازان بی ساحل در ورزش ۱۹ منتشر شد که تعدادی از دوستان حاشیه هایی را به آن وارد کردند.

در متن جمله “فدراسیون ورزش های ساحلی” آورده شده بود.

فدراسیونی با نام ورزش های ساحلی وجود خارجی ندارد و این جمله صرفا کنایه ای بود به هیات انجمن های ورزشی به سبب شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت و قطعا با یک سرچ ساده هم می توان شد اصلا چنین فدراسیونی وجود ندارد.

اما چرا در متن یاد شده از فدراسیون ورزش های ساحلی استفاده شد؟

رشته های ساحلی به دلیل نداشتن فدراسیون مستقل بصورت بخشی در فدراسیون های دیگر فعالیت می نمایند که باعث بروز مشکلاتی برای این رشته ها شده است به همین دلیل بصورت فرضی از فدراسیونی نام بردیم که بتواند وساطتت کند و گامی در راستای کمک به ورزشکاران ساحلی باز بردارد.

برخی از رشته های ساحلی در حال حاضر تحت مدیریت و نظارت هیات انجمن های ورزشی فعالیت می نمایند اما در این بین هستند رشته هایی نظیر فوتبال و والیبال ساحلی که در برزخ بین هیات ها گیر افتاده اند و هیچ کدام از این هیات ها هم قاطعانه از این رشته ها حمایت نمی کنند و بصورت شفاف هم مشخص نیست تامین اعتبارات و زیر ساخت های این رشته ها بلاخره بر عهده کدام هیات است.

پس از درج مطلب فوق منتظر بودیم که هیات انجمن های ورزشی استان کرمانشاه در این خصوص اظهار نظری کند و از این سکوت خبری چندین ماهه بیرون بیاید که متاسفانه بی فایده بود.

یکی از کارکردهای رسانه ایجاد بستر پاسخگویی به مسئولین امر در حوزه های مختلف است و در همین راستا ورزش۱۹ آمادگی خود را جهت انعکاس پاسخ ها و گزارش عملکرد هیات انجمن های ورزشی در خصوص رشته های ساحلی تحت مدیریت اش اعلام می کند.

  • نویسنده : گلاره سهیل بیگی