به گزارش ورزش19، پس از موفقیت تاریخی تیم ملی واترپلو در بازی های آسیایی، فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو قصد دارد برای تیم‌‌های ملی شنا و همچنین شیرجه ایران نیز مربی خارجی جذب کند. بر همین اساس این فدراسیون در حال مذاکره با یک مربی اهل کره شمالی است تا شیرجه‌روهای ایران زیر نظر ابن […]

به گزارش ورزش19، پس از موفقیت تاریخی تیم ملی واترپلو در بازی های آسیایی، فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو قصد دارد برای تیم‌‌های ملی شنا و همچنین شیرجه ایران نیز مربی خارجی جذب کند.

بر همین اساس این فدراسیون در حال مذاکره با یک مربی اهل کره شمالی است تا شیرجه‌روهای ایران زیر نظر ابن مربی به تمرین بپردازند. باید دید در نهایت مربی اهل کره شمالی‌ با فدراسیون شنا به توافق می‌رسد یا خیر.