معاون دفتر توسعه آموزشهای پایه و استعدادیابی وزارت ورزش و جوانان گفت: بار بزرگی از ورزش کشور بر دوش هیأت های ورزشی است.
به گزارش ورزش۱۹، شهرام عظیمی معاون دفتر توسعه آموزشهای پایه و استعدادیابی وزارت ورزش و جوانان باحضور در جلسه هماهنگی برگزاری دومین المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور که بعد از ظهر امروز در اداره کل ورزش و جوانان البرز بر گزار شد، اظهار کرد: استان البرز سال گذشته در میزبانی از ۴ رشته ورزشی المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور عملکردی شایسته و قابل قبول داشت.
وی افزود: البرز از لحاظ فاکتورهای مد نظر وزارت ورزش و جوانان ، در صدر استانهای حاضر در المپیاد حضور دارد.
عظیمی به اعتبارات اختصاصا داده شده به المپیاد اشاره کرد و گفت: استان البرز جزو استانهایی است که اعتبار واریزی وزارت ورزش و جوانان را بر اساس آئین نامه و دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان بسیار شفاف و مشخص هزینه کرد که این مهم جای قدردانی دارد.
وی خاطرنشان کرد: ۵ درصد کل مدالهای المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور در سال ۹۷ سهم ورزشکاران البرز بود.
معاون دفتر توسعه آموزشهای پایه و استعدادیابی وزارت ورزش و جوانان عنوان کرد: انتظار می رود با برنامه ریزی های صورت گرفته سال آینده البرز جزو ۳ استان برتر کشور در بحث مدال آوری باشد.
وی تصریح کرد: بار بزرگی از ورزش کشور بر دوش هیئتهای ورزشی است که ما در این خصوص از شما عزیزان قدردانی می کنیم.