فدراسیون جهانی تیراندازی جدیدترین رنگینگ تیراندازان را اعلام کرد.

به گزارش ورزش۱۹، فدراسیون جهانی تیراندازی رنکینگ جدید تیراندازان را منتشر کرد که بر اساس آن الهه احمدی در تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت زنان، ۱۹ پله صعود داشت اما ورزشکاران المپیکی ایران نسبت به رنکینگ ماه قبل خود سقوط کردند.

نجمه خدمتی، آرمینا صادقیان، فاطمه کرم زاده، هانیه رستمیان، مهیار صداقت و جواد فروغی تیراندازان المپیکی ایران هستند.

نمایندگان اسکیت مردان ایران برای چهارمین ماه پیاپی در رنکینگ جهانی اهداف پروازی جایگاهی ندارند.

رنکینگ تیراندازان ایران در ماده‌های مختلف به شرح زیر است (اعداد داخل پرانتز رنکینگ ماه قبل تیراندازان است).

تفنگ ۱۰ متر زنان

۱۴- آرمینا صادقیان (۱۳)

۲۳- نجمه خدمتی (۱۹)

۲۷- الهه احمدی (۲۲)

۴۳- فاطمه کرم زاده (۴۳)

۱۹۷- مه لقا جام بزرگ (۱۹۷)

تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت زنان

۲۲- الهه احمدی (۴۱)

۵۰- نجمه خدمتی (۴۵)

۶۲- فاطمه کرم زاده (۶۱)

۶۹- مه لقا جام بزرگ (۷۰)

۱۱۵- آرمینا صادقیان (۱۱۴)

تفنگ ۱۰  متر مردان

۲۲- مهیار صداقت (۱۹)

۳۰- حسین باقری (۲۹)

۶۴- امیرمحمد نکونام (۵۷)

۷۵ – پوریا نوروزیان (۷۶)

تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت مردان

۵۳ – پوریا نوروزیان (۵۲)

۸۴ – مهیار صداقت (۸۳)

۱۰۹- امیر محمد نکونام (۱۰۹)

تپانچه ۱۰ متر زنان

۱۷- گلنوش سبقت الهی (۱۳)

۳۷ – مینا قربانی (۳۴)

۴۵ – هانیه رستمیان (۴۴)

۱۱۹- آرمیتیس جعفری (۱۱۹)

تپانچه ۲۵ متر زنان

۳۱- هانیه رستمی (۲۳)

۳۳- گلنوش سبقت الهی (۳۱)

تپانچه ۱۰ متر مردان

۲۲- سجاد پورحسینی (۲۱)

۹۸- وحید گلخندان (۱۰۰)

۱۰۵- جواد فروغی (۱۰۳)

۱۶۹- ابراهیم برخورداری (۱۶۹)

۱۶۳- مصطفی نصیری (۱۶۹)

تراپ مردان

۱۰۲ – نریمان نیکخو (۹۹)

۱۶۵ – محمد حسین پرورش نیا (۱۶۲)

۱۸۱- امیر حسین آقازاده (۱۸۲)

تراپ زنان

۸۷ – سپیده سیرانی (۸۷)

۹۶- شیدا فرح پور(۹۳)

۱۰۳ – مرضیه پرورش نیا (۱۰۰)

نمایندگان اسکیت مردان ایران برای چهارمین ماه پیاپی از  رنکینگ فدراسیون جهانی خارج شدند.

  • منبع خبر : ایسنا