به گزارش ورزش 19 ، نصرالله عبداللهی، مشاور مدیرعامل استقلال در خصوص اینکه آیا جپاروف به استقلال برمی‌گردد یا خیر گفت: باشگاه در حال مذاکره با جباروف است، اگر مشکل پول او حل شود جباروف به استقلال خواهد آمد. تنها دغدغه باشگاه مسائل مالی است که به امید خدا حل می‌شود / دانشجو

به گزارش ورزش 19 ، نصرالله عبداللهی، مشاور مدیرعامل استقلال در خصوص اینکه آیا جپاروف به استقلال برمی‌گردد یا خیر گفت: باشگاه در حال مذاکره با جباروف است، اگر مشکل پول او حل شود جباروف به استقلال خواهد آمد. تنها دغدغه باشگاه مسائل مالی است که به امید خدا حل می‌شود / دانشجو