برنامه‌های تیم ملی سامبو ایران برای حضور در رقابت‌های داخل سالن آسیا در سال ۲۰۲۱ در جلسه سازمان تیم‌های ملی به تصویب رسید.

به گزارش ورزش ۱۹ جلسه سازمان تیم‌های ملی فدراسیون انجمن‌های ورزشهای رزمی با هدف تدوین برنامه‌های تیم ملی سامبو جهت حضور در بازی‌های داخل سالن آسیا برگزار شد.

در این جلسه مقرر شد که این رشته در  دو بخش سامبو و کامبت به ترتیب در ۳ وزن و ۱ وزن مسابقه ای در بازی‌های داخل سالن (ایندور گیمز) ۲۰۲۱ تایلند حضور پیدا کند.

بر اساس اعلام فدراسیون جهانی و کمیته برگزاری رقابتهای سامبو، این بازی‌ها در بخش سامبو مردان؛ اوزان ۵۸- ، ۶۴- و ۷۲-  کیلوگرم و در بخش کامبت وزن ۵۸- کیلوگرم برگزار می شود.
همچنین بر اساس تصمیمات این جلسه، تمامی استان‌ها مسابقات خود را در تمامی اوزان اعلامی با حفظ پروتکل های بهداشتی برگزار و فیلم بازیهای فینال در هر دو بخش سامبو و کامبت به فدراسیون ارسال خواهد شد تا توسط تیم بازبینی نفرات برتر را جهت حضور در اردوی آماده سازی دعوت کنند.

  • منبع خبر : ایسنا