صابر رحیمی در گفت و گو با خبرنگار ورزش19 گفت: اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه مکلف به اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان است و در این راستا تمامی روسای هیات های ورزشی مشمول قانون موظف هستند استعفای خود را تحویل دهند، در غیر اینصورت اداره کل مستقیما نسبت به معرفی سرپرست برای این […]

صابر رحیمی در گفت و گو با خبرنگار ورزش19 گفت: اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه مکلف به اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان است و در این راستا تمامی روسای هیات های ورزشی مشمول قانون موظف هستند استعفای خود را تحویل دهند، در غیر اینصورت اداره کل مستقیما نسبت به معرفی سرپرست برای این هیات ها اقدام خواهد کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان کرمانشاه افزود: تمامی روسای محترم مشمول این قانون تا بدین لحظه تلاش خود را انجام داده و به عنوان مدیرکل از زحمات این عزیزان تشکر می کنم اما ما راهی جز اجرای قانون نداریم و در این راه هم هیچ کسی نسبت به دیگری متمایز نیست و همه این عزیزان باید مسئولیت های خود را تحویل دهند.

رحیمی اظهار داشت: تمامی نفرات مشمول قانون پس از پایان مهلت قانونی دیگر حق امضاء در هیات های خود را نداشته و هم اکنون معاونت امور ورزش اداره کل در حال بررسی و اقدامات لازم در این خصوص است.

وی در خصوص حواشی اخیر انتصاب سرپرست هیات کاراته استان و رد سرپرست توسط فدراسیون کاراته نیز گفت: امروز با رئیس فدراسیون کاراته صحبتی داشتم و همچنان بر تصمیم خود پا فشاری می کنم زیرا در راستای اجرای قانون گام بر میداریم و تمامی روسای بازنشسته مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان باید مسئولیت خود را ترک کنند.