زمزمه های کنار گذاشتن صابر رحیمی مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه توسط وزارت ورش و جوانان به دلیل عدم رضایت از عملکرد وی پس از گذشت یک سال و نیم از انتخابش در این سمت جدی شده است.

میلاد ربیع زاده/ورزش۱۹– زمزمه های کنار گذاشتن صابر رحیمی مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه توسط وزارت ورش و جوانان به دلیل عدم رضایت از عملکرد وی پس از گذشت یک سال و نیم از انتخابش در این سمت جدی شده است.

بر این اساس و بنا بر اخبار غیر رسمی رسیده به ورزش۱۹، پس از ماه ها حرف و حدیث در خصوص کنار گذاشته شدن رحیمی، این اتفاق در روزهای اخیر به اوج خود رسیده و انتخاب مدیرکل بعدی ورزش و جوانان استان کرمانشاه بصورت جدی در وزارت ورزش و جوانان کلید خورده است.

صابر رحیمی در تاریخ ۳ تیر ماه ۱۳۹۷ با حکم وزیر ورزش جوانان به عنوان مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه جایگزین ارسلان حسینی شد. رحیمی در ابتدا مورد وثوق بسیاری از اهالی ورزش کرمانشاه قرار داشت اما در همان هفته های ابتدایی مدیریت اش با اقداماتی باعث شد امیدواری ها از وی به ناامیدی بدل شود و حتی نفرات نزدیک به وی هم از عملکردش ابراز نارضایتی کرده و رفته رفته از حمایت شان اعلام برائت کنند.

یک سال و نیم گذشته انتقادات به عملکرد صابر رحیمی در بسیاری از بخش های ورزش و جوانان بالا گرفته و عملکرد ضعیف وی به عنوان مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه باعث شد ورزش کرمانشاه از جایگاه خود تنزل یابد.

ایجاد حواشی مختلف در هیات های موفق ورزشی، انتخاب های عجولانه و ناموفق در بخش های مختلف، دخالت در انتصابات برخی هیات های ورزشی، نارضایتی مربیان، ورزشکاران و مدیران ورزشی استان و مواردی که در این مجال نیاز به بازگو کردن آنها نیست موجب به حاشیه رفتن رحیمی شد.

کنار رفتن صابر رحیمی از مدیریت ورزش و جوانان کرمانشاه مسجل شده اما وزارت ورزش و جوانان هنوز بر روی گزینه ی خاصی برای جایگزینی وی به نتیجه نرسیده است. نکته ای که در این خصوص حائز اهمیت بوده شانس پایین گزینه های بومی برای رسیدن به این پست است زیرا تعداد کمی از نیروهای بومی شاخصه مورد نظر را دارند که آن نفرات هم تاکنون به دلیل اوضاع نامناسب ورزش و جوانان استان مجاب به پذیرفتن این سمت نشده اند. به همین این دلیل وزارت ورزش و جوانان ناگزیر به بررسی شرایط افراد غیر بومی است.