میلاد ربیع زاده/ورزش۱۹ – پس از کش و قوس های فراوان بالاخره باشگاه فرهنگی، ورزشی راهیان کرمانشاه توانست با حکم مراجع قضایی حساب های فدراسیون و سازمان لیگ فوتبال را مسدود کند. پس از سقوط راهیان کرمانشاه از لیگ دسته اول در فصل۹۴-۹۳ این باشگاه با اعتراض به سقوط نا حق و خلاف مقررات این […]

میلاد ربیع زاده/ورزش۱۹ پس از کش و قوس های فراوان بالاخره باشگاه فرهنگی، ورزشی راهیان کرمانشاه توانست با حکم مراجع قضایی حساب های فدراسیون و سازمان لیگ فوتبال را مسدود کند.

پس از سقوط راهیان کرمانشاه از لیگ دسته اول در فصل۹۴-۹۳ این باشگاه با اعتراض به سقوط نا حق و خلاف مقررات این تیم به دسته پائین تر از سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال به مراجع قضایی شکایت کرده که پس از چند سال بالاخره حکم قظعی در این خصوص صادر شد که در آن بر بازگشت راهیان کرمانشاه به لیگ دسته اول فوتبال ایران تاکید شده و سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال هم ملزم به پرداخت خسارتی حدود ۴ میلیارد تومان به این باشگاه شدند.

حال پس از قطعی شدن این حکم، خبرگزاری فارس از مسدود شدن حساب های فدراسیون و سازمان لیگ به واسطه ی این حکم خبر داده است.

سلمان کریمی مالک و مدیرعامل باشگاه راهیان کرمانشاه تا کنون به صورت رسمی واکنشی به این اخبار نشان نداده و سکوت را پیشه کرده است.