به گزارش ورزش ۱۹ ؛ محمودرضا امیاری مدیرکل ورزش وجوانان استان دردیدار با فرماندهی سپاه امام سجاد اظهارداشت:ظرفیت های بسیار زیادی در استان وجود دارد و در واقع ورزش می تواند در بسیاری از موارد کمک حال استان باشد . همچنین ورزشکاران در عرصه های ملی و بین المللی موفقیت های بسیاری را کسب نموده […]

به گزارش ورزش ۱۹ ؛ محمودرضا امیاری مدیرکل ورزش وجوانان استان دردیدار با فرماندهی سپاه امام سجاد اظهارداشت:ظرفیت های بسیار زیادی در استان وجود دارد و در واقع ورزش می تواند در بسیاری از موارد کمک حال استان باشد .

همچنین ورزشکاران در عرصه های ملی و بین المللی موفقیت های بسیاری را کسب نموده اندکه می بایست روی این ظرفیت ها سرمایه گذاری نمود .

امیاری افزود: در استان همه برای توسعه و پیشرفت ورزش وجوانان در تلاش هستند و کمک می کنند.

وی بیان نمود: با توجه به پتانسیل و ظرفیت دریا و ساحل و تلاش مسئولین درصدد احداث دهکده ساحلی برای ورزش های آبی و ساحلی هستیم.

وی اضافه نمود:کارگروه اقتصادی را درصدد ایجاد آن هستیم که از بنگاه های اقتصادی کوچک وبزرگ همچون صنایع غرب در جهت توسعه ورزش قهرمانی و همگانی کمک بگیرم.

در ادامه سرهنگ سالاری اظهارداشت: در استان ظرفیت ها،پتانسیل و فرصت های خوبی نسبت به استان های دیگر وجود دارد که ما باید با برنامه ریزی و تجمیع امکانات برای توسعه ورزش استان از این پتانسیل ها بهره ببریم.،

وی افزود:نگاه ما توسعه ورزش ،بالاخص وزش قهرمانی و ورزش همگانی است و تعامل بسیار خوبی هم با مجموعه ورزش داریم قطعا این نگاهها تکمیل خواهدشد .

سرهنگ سالاری بیان نمود:از ظرفیت های متقابل می توانیم بهره ببریم و همچنین برنامه های مشترک می توانیم برگزار واز ظرفیت ها به نحو شایسته بهره ببریم.

فرماندهی سپاه امام سجاد (ع) اظهار کرد: تقویت سالن هاو برنامه های ورزشی در دستور کارقرار دارد ودر حال تکمیل و توسعه آن در سراسر استان هستیم .

سالاری ادامه داد:در بخشهای استان هم سالن ورزشی احداث نمودیم که همان هم در اختیار مردم قرار داده ایم .

وی بیان داشت: در توسعه ی فرهنگ ورزش برنامه های مختلفی رابرنامه ریزی نموده ایم که در مناسبت های مختلف از ظرفیت های یکدیگر و مشارکت لازم در ابن راستا میتوان برای جوانان و محلات حاشیه نشین وکمتر برخوردار کارهای اثرگذاری انجام داد.

سالاری افزود: در حوزه جوانان نیز کارها و اقداماتی از جمله برگزاری ازدواج های آسان و کارگاههای مشاوره را انجام داده ایم که امیدواریم بتوانیم در این راستا اثرگذار باشیم / برنا