فدراسیون کشتی با توجه به در آمدی که در سال ۹۸ کسب کرده بود، به لحاظ مالی یک رکورد از خود به جا گذاشت.

به گزارش ورزش ۱۹ به نقل از فدراسیون کشتی، با گزارش حسابرس مستقل، فدراسیون کشتی در سال گذشته، ۳۸۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در آمد کسب کرده است که نسبت به سالهای پیش رشد چشمگیری داشته و یک رکورد به حساب می آید.

فدراسیون کشتی این رکورد را در حالی از خود به جا گذاشته که پس از آغاز فعالیتش، بانک پاسارگاد که با مدیریت قبلی فدراسیون همکاری می کرد، از همکاری خود انصراف داده بود و این در آمد بدون همکاری اسپانسر به دست آمد.

فدراسیون کشتی بیشترین درآمدی که تا پیش از این کسب کرده بود، مربوط به سال ۹۷ بود که با کمک اسپانسر وقت، رقم ۳۱ میلیارد و پانصد میلیون تومانی به ثبت رسید اما در سال ۹۸ با افزایش ۷ میلیارد تومانی این رقم به ۳۸ میلیارد و پانصد میلیون تومان افزایش یافت.

  • منبع خبر : مهر