پایگاه خبری ورزش۱۹ در آذر ماه ۱۳۹۵ با اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان اولین رسانه رسمی ورزش استان کرمانشاه کار خود را آغاز کرد و پس از حدود ۲ سال فعالیت در این استان از اواسط سال ۱۳۹۷ با تغییر رویکرد و پوشش اخبار سراسری ورزش ایران به کار خود ادامه می دهد.