پایگاه خبری ورزش۱۹ در آذر ماه ۱۳۹۵ با اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان اولین رسانه بر خط رسمی ورزش استان کرمانشاه کار خود را آغاز کرد و پس از حدود ۲ سال فعالیت در این استان با تغییر رویکرد نسبت به پوشش اخبار سراسری ورزش ایران می پردازد.

میلاد ربیع زاده صاحب امتیاز و مدیر مسئول این پایگاه خبری است.