پایگاه خبری ورزش19 در آذر ماه 1395 با اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان اولین رسانه رسمی ورزش استان کرمانشاه کار خود را آغاز کرد و پس از حدود 2 سال فعالیت در این استان از اواسط سال 1397 با تغییر رویکرد و پوشش اخبار سراسری ورزش ایران به کار خود ادامه می دهد.