به گزارش خبرنگار ورزش19 ،تيم كشتی آزاد و فرنگی شهرستان دامغان در مسابقات کشتی قهرمانی استان سمنان از عنوان قهرمانی خود در سال گذشته به خوبی دفاع کرد. این مسابقات با حضور 8 تیم در رشته کشتی آزاد و 6 تیم در رشته کشتی فرنگی به میزبانی شهر بسطام برگزار شد. این مسابقات امروز به […]

به گزارش خبرنگار ورزش19 ،تيم كشتی آزاد و فرنگی شهرستان دامغان در مسابقات کشتی قهرمانی استان سمنان از عنوان قهرمانی خود در سال گذشته به خوبی دفاع کرد. این مسابقات با حضور 8 تیم در رشته کشتی آزاد و 6 تیم در رشته کشتی فرنگی به میزبانی شهر بسطام برگزار شد.

این مسابقات امروز به پایان رسید که در رشته کشتی آزاد رده سنی بزگسالان و در قسمت انفرادی و در اوزان مختلف به ترتیب نتایج زیر بدست آمد:

وزن 57کیلوگرم: 1- حسن حیدریه(از تیم مهدیشهر) 2- محمود عبدالله زاده( از تیم گرمسار) 3- احمد باشی لاشکر(از تیم بسطام)

وزن 61کیلوگرم:1-محمد حسن خمسه (از تیم دامغان) 2-امیر غریب( از تیم شاهرود) 3- محمود محمودی( از تیم دامغان)

وزن 65کیلوگرم: 1-پیام بذری( از تیم سمنان)2-رامین آقایی(از تیم بسطام) 3-یاسر جلالی( از تیم دامغان)

وزن 70کیلوگرم:  1-قاسم عبدلی مولایی( از تیم سرخه) 2-سید مجتبی حیدریه( از تیم مهدیشهر) 3- امین قاسمی( از تیم شاهرود)

وزن 74 کیلوگرم: 1-علی اکبر کهساری (از تیم بسطام) 2- محسن منتظری(از تیم شاهرود) 3-سیدمجتبی محمودی( از تیم دامغان)

وزن 79 کیلوگرم: 1-محمد عبدالله زاده( از تیم گرمسار)2- محمدرضا خدر( از تیم شاهرود) 3- امیرحسین بابازاده گرجی ( از تیم شاهرود)

وزن 86کیلوگرم: 1-سعید عبادی( از تیم دامغان) 2-علی امیرمحمدی( از باشگاه امیر) 3- محمد کارجو( از تیم بسطام)

وزن 92کیلوگرم: 1-امیرحسین عرب ( از تیم سمنان)2- محمد بادپا( از تیم بسطام) 3- منوچهر خالقی( از تیم گرمسار)

وزن 97کیلوگرم: 1-سعید علایی( از تیم مهدیشهر)2-مهدی قاضی( از تیم شاهرود) 3-حسن نوبری( از تیم دامغان)

وزن 125کیلوگرم: 1-یاسر نوروزی( از تیم سمنان)2- ابوالفضل کلانژاد( از تیم دامغان) 3-بهداد کیلوری ( از تیم گرمسار)

نتایج تیمی مسابقات کشتی آزاد رده سنی بزرگسالان استان سمنان در نهایت نیز به شرح زیر اعلام شد:
1- دامغان
2- شاهرود
3- گرمسار

در رشته کشتی فرنگی رده سنی بزگسالان و در قسمت انفرادی نیز به ترتیب نتایج زیر بدست آمد:

وزن 55 کیلوگرم:1- محمد سنچولی ( از تیم دامغان)  2-رضا طوسی ( از تیم گرمسار)

وزن 60 کیلوگرم:1- رسول سایری( از تیم میامی) 2- ابوالفضل تاجگردون (از تیم دامغان)

وزن 63 کیلوگرم: 1- شهاب آزما (از تیم گرمسار) 2- ابوالفضل رضایی( از تیم دامغان) 3- حسین مومن آبادی( از تیم سمنان)

وزن 67 کیلوگرم: 1- محمد نبی زاده( از تیم میامی) 2- رضا سبحانی ( از تیم سرخه) 3- رمضان شبستانی( از تیم دامغان)

وزن 72 کیلوگرم: احمد اعصامی فر( از تیم دامغان)

وزن 77 کیلوگرم: 1- بهمن صاحب کاری( از تیم بسطام) 2- محسن یزدانی فر ( از تیم دامغان)

وزن 82 کیلوگرم: 1- ایمان عبدیایی( از تیم دامغان) 2- محمدرضا کوچکی( از تیم گرمسار) 3- حسن بهروزی( از تیم میامی)

وزن 87 کیلوگرم: محمد جلالیان( از تیم دامغان)

وزن 97 کیلوگرم: حمیدرضا رئیسی(از تیم بسطام) 2- مجید گرزالدین( از تیم دامغان)

وزن 130 کیلو گرم: مظفر فتحعلیان( از تیم دامغان) 2- محمد مویدی( از تیم میامی)

نتایج تیمی مسابقات کشتی فرنگی رده سنی بزرگسالان استان سمنان نیز به شرح زیر است:

١. دامغان
٢. میامی
٣. گرمسار