مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه که در ماه های سکانداری اش در ورزش کرمانشاه حاشیه های گوناگونی را تجربه کرده این بار با شکایت از رسانه ها حاشیه ساز شد.

به گزارش ورزش۱۹، صابر رحیمی مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه با شکایت از مدیرمسئول پایگاه خبری صدای زاگرس که از مدیران با سابقه ورزشی استان به شمار می رود بار دیگر حاشیه ساز شد.

بر اساس این گزارش مدیرکل ورزش و جوانان استان به دلیل انتقاد صدای زاگرس از مدیرمسئول این رسانه به دادگاه شکایت کرده که پس از بررسی به دلیل مستدل نبودن این شکایت دادگاه عمومی کرمانشاه قرار منع تعقیب صادر می نماید و عملا شکایت آقای مدیرکل راه به جی نمی برد.

نکته حائز اهمیت در این خصوص دامن زدن شخص مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه به حاشیه هایی است که در مدت بیش از یکسال مدیریت صابر رحیمی کم رخ نداده و بارها باعث شده بصورت مستقیم و غیر مستقیم ورزش کرمانشاه از این حاشیه های ادامه دار آسیب ببیند.

در ماه های اخیر بحث جابجایی رحیمی در محافل مختلف کم به گوش نرسیده و حتی خبرها از وزارت ورزش و جوانان حاکی از تغییر قریب الوقوع این مدیر در استان دارد اما با این وجود مدیرکل ورزش و جوانان کرمانشاه به جای آرام کردن فضا هر از چندگاهی با اقدامات خود به حاشیه های پیرامون مجموعه تحت مدیریت اش دامن می زند.