به گزارش ورزش 19 ، ندا نوذری پیش از این عضو کمیته پزشکی فدراسیون جهانی تیراندازی بود که در مجمع عمومی با رای اکثریت آرا، برای یک دوره 4 ساله دیگر ابقا شد. پیش از این و در روز نخست مجمع عمومی فدراسیون جهانی تیراندازی، علی دادگر رییس فدراسیون تیراندازی کشورمان نیز برای نخستین بار […]

به گزارش ورزش 19 ، ندا نوذری پیش از این عضو کمیته پزشکی فدراسیون جهانی تیراندازی بود که در مجمع عمومی با رای اکثریت آرا، برای یک دوره 4 ساله دیگر ابقا شد.

پیش از این و در روز نخست مجمع عمومی فدراسیون جهانی تیراندازی، علی دادگر رییس فدراسیون تیراندازی کشورمان نیز برای نخستین بار در تاریخ این رشته موفق شد با رای اعضای مجمع به عنوان عضو هیات اجرایی این فدراسیون انتخاب شود / برنا