به گزارش ورزش 19 ، گفته می شود مرتضی پورعلی‌گنجی، مدافع مازندرانی و ملی‌پوش، مدنظر باشگاه پرسپولیس تهران قرار گرفته و توافقاتی بین طرفین صورت گرفته و فقط امضای قرارداد باقی مانده است. حضور پورعلی‌گنجی در کنار سیدجلال حسینی و شجاع خلیل‌زاده می‌تواند خط دفاعی نایب قهرمان آسیا را مستحکم‌تر از قبل کند / برنا

به گزارش ورزش 19 ، گفته می شود مرتضی پورعلی‌گنجی، مدافع مازندرانی و ملی‌پوش، مدنظر باشگاه پرسپولیس تهران قرار گرفته و توافقاتی بین طرفین صورت گرفته و فقط امضای قرارداد باقی مانده است.

حضور پورعلی‌گنجی در کنار سیدجلال حسینی و شجاع خلیل‌زاده می‌تواند خط دفاعی نایب قهرمان آسیا را مستحکم‌تر از قبل کند / برنا