مسئولان کمیته ملی المپیک از سه فدراسیون و یک اردوی تیم ملی بازدید می کنند.

به گزارش ورزش ۱۹ رضا صالحی امیری به همراه اعضای هیات اجرایی و کادر سرپرستی شنبه هفته آینده از سه فدراسیون بازدید می کنند.

مسئولان کمیته ملی المپیک به ترتیب از فدراسیون های اسکیت، وزنه برداری و بسکتبال بازدید می کنند سپس به اردوی تیم ملی  ترای اتلون می روند.

رییس کمیته ملی المپیک قرار است در جریان مشکلات فدراسیون ها قرار بگیرد.

  • منبع خبر : ایسنا