اولین جلسه کمیته رسانه ای دومین المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور با معرفی اعضای این کمیته امروز در محل اداره کل آموزش های پایه و استعدادیابی وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.

به گزارش ورزش۱۹، اولین جلسه ی کمیته رسانه ای دومین المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور امروز با حضور احمد سعادتمند مدیرکل دفتر آموزش های پایه و استعدادیابی وزارت ورزش و جوانان و دبیر ستاد المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور، دکتر شهرام عظیمی معاون اداره کل آموزش های پایه و استعدادیابی وزارت ورزش و جوانان، قاسمی مشاور دکتر داورزنی معاون وزیر ورزش و جوانان و علی رحمانیون دبیر کیمته رسانه ای ستاد المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور با معرفی اعضای این کمیته برگزار شد.

در ابتدای این نشست سعادتمند با تشریح برنامه ها و اهداف کلی المپیاد استعدادهای برتر کشور به تاثیر نقش رسانه ها در موفقیت بیشتر این المپیاد اشاره کرد و گفت: المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور با توجه به فراگیری در سراسر کشور نیازمند توجه هر چه بیشتر رسانه هاست که به همین دلیل کمیته ای با نام کمیته رسانه ای در ستاد برگزاری المپیاد تشکیل شد تا دغدغه های این حوزه ی مهم را بر طرف کند.

مدیرکل دفتر آموزش های پایه و استعدادیابی وزارت ورزش و جوانان و دبیر ستاد المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور افزود: در همین راستا نفراتی برای عضویت در این کمیته انتخاب شدند تا بتوانند در مسیر پیش رو به مجموعه ورزش کشور کمک کنند.

دکتر شهرام عظیمی معاون اداره کل آموزش های پایه و استعدادیابی وزارت ورزش و جوانان نیز در ادامه به نقش مهم و کلیدی رسانه ها در رشد و توسعه ورزش اشاره کرد و اظهار داشت: المپیاد استعدادهای برتر یک اقدام بزرگ و مهم در ورزش کشور به شمار می رود که برای نمود هر چه بیشتر و تاثیرگذاری بهتر بر جامعه نیازمند همراهی رسانه هاست به همین دلیل نقش کمیته رسانه ای دومین المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور بسیار پر رنگ خواهد بود.

در ادامه محمود قاسمی مشاور دکتر داورزنی معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان و علی رحمانیون دبیر کمیته رسانه ای ستاد المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور به اهمیت رسانه ها در برگزاری هر چه بهتر این رویداد مهم ورزش کشور اشاره کردند.

پس از این جلسه طی احکام جداگانه ای از سوی احمد سعادتمند مدیرکل دفتر آموزش های پایه و استعدادیابی وزارت ورزش و جوانان و دبیر ستاد المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور آقایان: جمشید حمیدی، محمود قاسمی، سید رضا فیض آبادی، پیام نظر، امیر مصدق و میلاد ربیع زاده به عنوان اعضای کمیته رسانه ای دومین المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور منصوب شدند.