کمک های سازمان لیگ برای تامین اقلام بهداشتی به باشگاه های لیگ یکی ارسال می شود.

به گزارش ورزش ۱۹، سازمان لیگ در نظر دارد بخشی از اقلام بهداشتی مورد نیاز اجرای پروتکل های بهداشتی را برای باشگاه ها ارسال کند.

به این ترتیب سازمان لیگ ٢٠٠٠ ماسک سه لایه، ٣٠٠ ماسک فیلتر دار، ٢٠ لیتر ضد عفونی کننده دست، ٢٠ لیتر ضدعفونی کننده سطوح و ٢٠٠ ژل ضدعفونی کننده دست در اختیار باشگاه ها قرار خواهد داد.

 به نظر می رسد به زودی این اقلام بهداشتی به دست باشگاه ها می رسد تا در راه رعایت پروتکل های بهداشتی به آنها کمک شود.

  • منبع خبر : ورزش سه