افزایش آمار دوپینگ در بین کشتی گیران این روزها به موضوعی نگران کننده در ورزش ایران و به ویژه رشته محبوب کشتی مبدل گشته است.

به گزارش ورزش۱۹، نمونه آزمایش دوپینگ حدود ۱۵درصد آزادکاران و ۳۰ درصد فرنگی کارانی که مورد سنجش داخلی قرار گرفتند مثبت بوده است! این مقدار نمونه مثبت آن هم در میان تعدادی که از آنان نمونه گیری شده در نوع خود کم سابقه است. طبیعی است آمارهایی از این دست حتی المقدور رسانه ای نشود چون ممکن است پیامدهای مناسبی برای دست اندرکاران به همراه نداشته باشد با این وجود و بنا به دلایلی دست اندرکاران کنونی فدراسیون اهتمام جدی دارند تا با گسترش روز افزون این پدیده مذموم مبارزه کنند. به خاطر داشته باشیم پس از باخت مشکوک و مصلحتی بهروز هدایت در مسابقات آسیایی هند و متعاقب آن مثبت اعلام شدن آزمایش داخلی سه فرنگی کار مطرح دیگر، نناد لالوویچ رییس اتحادیه جهانی کشتی به مسئولین فدراسیون کشتی ما اخطار داد تا هر چه زودتر بساط شیوع دوپینگ در میان کشتی گیران را جمع کنند. صاحب این قلم پیشاپیش گوشزد کرده بودم که یک سال بلاتکلیفی فدراسیون پیش از برگزاری انتخابات و متعاقب آن سرگرم بودن مسئولین کنونی به مسایل حاشیه ای گوناگون فرصتی برای ورزشکاران خاطی فراهم کرد تا در آشفته بازاری به وجود آمده دامنه استفاده از مواد نیروزای غیر قانونی را گسترش دهند اما از آنجایی که گوش شنوایی در مقابل هشدارها نبود اکنون کار به جایی رسید که فدراسیون کشتی اقدام به اخذ تعهد کتبی از کشتی گیران می کند تا در صورت استفاده از مواد نیروزای غیر قانونی، علاوه بر محرومیت، جریمه های سنگین آن را نیز خود بپردازند.‌
بدیهی است اقدام نکوهیده مبادرت به دوپینگ کم و بیش از گذشته در میان ورزشکاران رشته های محتلف از جمله کشتی گیران وجود داشته اما شیوع بی رویه آن طی یک سال اخیر نگرانی ها را دوچندان کرده است. نگرانی نخست از بابت گسترش آن در میان کشتی گیرانی است که امیدهای آینده معطوف به آنهاست و نگرانی دوم به سبب اخطار اتحادیه جهانی کشتی است که اگر شاهد موارد فزاینده این معضل در ایران باشد اقدامات تنبیهی را در دستور کار قرار خواهد داد. این مشکلات در کنار کاهش نرخ حضور کشتی گیران در سالن های ورزشی، رویگردان شدن تماشاگران علاقه مند از سالن مسابقات و پاره ای بی تدبیری های دیگر باعث شده تا چالش های ورزش اول کشور رو به فزونی گذارد.

  • نویسنده : محمدرضا کاظمی