یکی از رسالت های اصلی هیات تنیس استان کرمانشاه، توسعه این رشته در شهرستان ها می باشد که به همین منظور، کارهای مقدماتی برای انجام این موضوع در حال شکل گرفتن است.

به گزارش ورزش ۱۹، رضا فدایی عضو هیات رییسه هییت تنیس استان در سفری یک روزه به شهرستان صحنه، ضمن بررسی وضعیت تنیس این شهر، در جریان آخرین مراحل تخصیص زمین اختصاصی به هیئت این شهرستان نیز قرار گرفت.
بر همین اساس، زمین مذکور با حمایت اداره ورزش و جوانان شهرستان صحنه و با ابعادی حدود ۲۰ متر در ۵۰ متر و به مساحت تقریبی ۱۰۰۰ متر مربع در داخل مجتمع ورزشی آزادی صحنه واقع شده است.
گفتنی است عملیات تسطیح و زیر سازی زمین توسط هییت شهرستان و با همکاری و حمایت اداره ورزش شهرستان صحنه انجام خواهد گرفت و عملیات فنس کشی و خط کشی و آماده سازی زمین نیز به کمک هیات تنیس استان کرمانشاه انجام می شود.