مأموران وادا به محل تمرین احسان حدادی در آمریکا رفتند و از وی تست دوپینگ گرفتند.

به گزارش ورزش19، مأموران وادا (سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ) این بار از کشور آلمان به محل تمرین احسان حدادی در آمریکا رفتند و از وی تست دوپینگ گرفتند.

حدادی اواخر ماه گذشته (در همین محل) و آذرماه (در تهران) نیز تست دوپینگ داده بود و این سومین تست دوپینگ حدادی در ۵ ماه گذشته است.

  • منبع خبر : باشگاه خبرنگاران