به گزارش ورزش۱۹ ، با رایزنی وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال بالاخره شورای تامین مجوز حضور بانوان در استادیوم آزادی برای تماشای دیدار دوستانه تیم های ملی فوتبال ایران و بولیوی را صادر کرد. شورای تامین با حضور تعداد محدودی از بانوان که غالب آن ها را خانواده های بازیکنان، اعضای تیم های ملی فوتبال […]

به گزارش ورزش۱۹ ، با رایزنی وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال بالاخره شورای تامین مجوز حضور بانوان در استادیوم آزادی برای تماشای دیدار دوستانه تیم های ملی فوتبال ایران و بولیوی را صادر کرد.

شورای تامین با حضور تعداد محدودی از بانوان که غالب آن ها را خانواده های بازیکنان، اعضای تیم های ملی فوتبال و فوتسال بانوان تشکیل می دهند موافقت کرده که همین امر نشان از اتفاقات جدید در این خصوص می دهد.

همزمان با موافقت حضور بانوان در استادیوم، نیروهای پلیس بانوان نیز برای برقراری نظم و امنیت بکار گرفته شدند.